X
X

Asistencia a Congreso Extranjero, Doctorado - DIQ

Lunes 11, Diciembre 09:00 hrs

Participante: Oscar Gómez Capiro, Dr (c)

Modo Expositor de Póster.

Título: Micro-Cellulose carbon aerogel as nickel and iron support for ammonia decomposition.

Autores: Gómez, O., Arteaga, L., Jiménez, R.

4th International Congress on Catalysis for Biorefineries CATBIOR 2017